basisschool wakkerzeel
Leerkrachtenteam

 
> Dagindeling
> Vrije dagen
> Zwemmen
> Oudercontacten
> Verjaardagen

> Openluchtklassen


> Drank/Maaltijd
> Opvang
> Busvervoer

> Team
> CLB
> Oudercomité

> Schoolraad
> Schoolbestuur
 


Directie
Juf Yolande

Kleuterschool

- Peuterklas: Meester Hans
- 1ste kleuterklas A: Juf Jessika
- 1ste kleuterklas B: Juf Tinneke
- 2de kleuterklas: Juf Mieke en juf Helena
- 3de kleuterklas: Juf Natalie

- kinderverzorgster: juf Berlinda (elke namiddag)

Lagere school
- 1° leerjaar A: Meester Ruben
- 1° leerjaar B: Meester Johan
- 2° leerjaar: Juf Jirka
- 3° leerjaar: Juf Elisabeth
- 4° leerjaar: Juf Katrien + Meester Koen (vrijdag)
- 5° leerjaar: juf Tinneke
- 6° leerjaar: Meester Hans

- zorgcoördinatie: Juf Veerle

- ondersteuning: Meester Koen
- Lichamelijke Opvoeding: juf Erika
- Lichamelijke Opvoeding: meester Guanny
- ICT: Meester Rutger

- middagtoezicht & praktische en creatieve ondersteuning : Juf Anne-lies en Juf Lydia

Secretariaat:
- administratie : Linda
 

home